Skip to content

3d prototyping

3d printing prototype

Wanneer mensen een idee hebben is het heel gebruikelijk daar een tekening van te maken en die uit te printen. Het idee wordt dan vereeuwigd. Sinds enige tijd bestaat er nu echter ook de mogelijkheid om het 2d-vlak te verlaten en 3d printed objects te produceren. Op die manier wordt uw idee niet alleen inzichtelijk, het wordt nog tastbaar ook. De technieken van 3d prototyping maken versnelde en effectievere productontwikkeling mogelijk. SKM helpt je daarbij.

3d print objects via SKM

SKM helpt je bij alle vraagstukken ten aanzien van rapid modelling. Niet alleen voor jezelf maar ook ter bevordering van het contact met andere partijen zoals klanten en zakenpartners kan 3d prototyping van grote toegevoegde waarde zijn. Iedereen krijgt sneller een idee van de ‘look, feel and function’ van het beoogde product.
SKM Rapid Modelling Foto's Dave van Hout-8141

Selectief laser sinteren en stereolithografie

SKM hanteert 2 aparte technieken voor de realisatie van 3d print objects. Dit betreft selectief laser sinteren (SLS) en stereolithografie (SLA). Deze vervaardigingstechnieken worden in diverse industrieën veel toegepast, dikwijls ter realisatie van een prototype op basis van 3d printing. SLS en SLA verschillen qua methode en qua mogelijkheden van afwerkingsniveau van de 3d printed objects van elkaar. Ook de prijs voor inzet van iedere afzonderlijke techniek wijkt daardoor iets af.

Spuitgieten

In een latere fase, bijvoorbeeld die van productieopschaling, kan gekozen worden voor andere productiemethoden zoals spuitgieten. Iedere fase van productontwikkeling vergt echter zijn eigen rapid modelling techniek.
SKM Rapid Modelling Foto's Dave van Hout-0530

SKM is een allround partner

Voor zowel de realisatie van 3D print objects in kleine series als de vervaardiging van grotere oplages door bijvoorbeeld spuitgiettoepassingen, is SKM jouw partner. Al tientallen jaren begeleiden wij organisaties in de realisatie van een eerste prototype tot het vervaardigen van een produceerbaar productmodel. Onze experts adviseren je graag bij al jouw vervaardigingsvraagstukken.